Top 10 xu hướng tiêu dùng toàn cầu năm 2020

Mọi người bắt đầu chấp nhận rằng robot hoặc trí tuệ nhân tạo khác (AI) có thể thực hiện một số nhiệm vụ nhất định theo cách truyền thống của con người. Đó là một trong 10 xu hướng tiêu dùng toàn cầu hàng đầu năm 2020 trong báo cáo của nhà cung cấp nghiên […]